Nieuws

Start speelavonden

Beste spelers,

Op 4 juli hebben we definitief van de gemeente te horen gekregen dat we de zaal weer in mogen om te gaan badmintonnen. We starten vanaf dinsdag 7 juli. Vanaf dan zijn de reguliere speelavonden voor recreanten weer beschikbaar. Dus dinsdagdonderdag en vrijdag van 20:30 – 23:00 uur. Op maandag (18:30 – 20:30 uur) en zaterdag (09:00 – 11:00 uur) kan de jeugd weer in de zaal spelen.

 

Let wel: de uitvoering van het sporten en al daar omheen zal wel wat anders gaan dan jullie gewend zijn. Om het verspreidingsrisico van het virus zo veel mogelijk te beperken moeten daarnaast voorafgaand aan het spelen verplicht enkele handelingen worden uitgevoerd.
Voorafgaand aan het spelen vragen we je om, na binnenkomst in de zaal, eerst de handen te desinfecteren. De middelen worden door de gemeente beschikbaar gesteld. Hierna teken je de eigen naam af op de inschrijflijst. Omdat de kleedkamers voorlopig gesloten blijven moet omkleden nu thuis. Ook het gebruik van het toilet is alleen bij hoge uitzondering toegestaan.
 
We moeten ons net als alle anderen gaan houden aan de door het RIVM opgestelde regels en protocollen. We hebben hieronder in kaart gebracht onder welke regels we de badmintonsport weer kunnen aanbieden. We hebben ons gebaseerd op het protocol van het NOC*NSF en het protocol van Badminton Nederland.
 
Er is elke avond een “corona verantwoordelijke”. Dit is in de meeste gevallen de contactpersoon.
 

 

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:
 • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen;
 • schud geen handen;

Aanvullende regels:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, of koorts;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 

 

 Specifieke regels

 

 

 • kom niet eerder dan 5 minuten voor de sportactiviteit en wacht zo veel mogelijk buiten bij de sportaccommodatie;
 • kom in je sportkleding naar de zaal, maar doe je zaalsportschoenen pas binnen aan;
 • de kleedkamers, douches en kluisjes van de sportaccommodaties blijven gesloten;
 • toiletten zijn alleen bij uitzondering open. Verzoek is om zoveel mogelijk vooraf en na afloop; thuis te gaan. Bij hoge uitzondering is er de gelegenheid om in de accommodatie naar het toilet te gaan;
 • neem je eigen drinken vanuit thuis mee in een gesloten fles en gebruikt deze alleen voor jezelf;
 • desinfecteer bij binnenkomst en het verlaten van de sportaccommodatie je handen;
 • teken je na het desinfecteren van de handen in op de inschrijflijst. Deze bewaren wij minimaal 4 weken;
 • geef bij het Bestuur (algemeen@scbcreeshof.nl) aan of je besmet bent (geweest) met het coronavirus;
 • spelers zijn welkom op hun eigen speelavond. Dit betekent dat het inhalen van een speelavond niet mogelijk is. Hiermee wijken we af vanaf paragraaf 2.6. in het HR;
 • tijdens de speelmomenten maken de leden gebruik van een set shuttles gereserveerd voor het eigen speelmoment;
 • voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk is. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Concreet betekent dit dat het dubbelspel mag, maar van de baan af dienen leden de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

 

Wij gaan er van uit dat iedereen zich netjes houdt aan de regels waardoor we met alle plezier weer een shuttletje kunnen gaan slaan.

Als er na aanleiding van de brief nog vragen en/ of opmerkingen zijn, horen wij deze uiteraard graag! Deze kunt u richten aan het bestuur of aan secretaris@scbcreeshof.nl

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van SC BC Reeshof

« Terug

» Nieuws archief