Nieuws

CORONA-Update 14-12-2021

Beste sporters, ouders en vrijwilligers,

Het hoge woord is eruit. De lockdown wordt verlengd tot half januari.

Dit betekent dat komend weekend voorlopig de laatste mogelijkheid is om te spelen. De volgende twee zaterdagen vallen immers op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag. Daarom is het extra leuk dat er aanstaande zaterdag voor alle aanwezigen (zowel jeugd als senioren) onder het motto "Happy Holiday" voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Opgeven kan nog steeds via Supersaas.

Aanstaande zondag hebben wij de zaal gehuurd voor de laatste competitiewedstrijden van het jaar. Inmiddels is gebleken dat er op zondagmiddag geen (inhaal-)wedstrijden gespeeld hoeven te worden. Daarom kan er zondagmiddag vrij gespeeld worden, van 12.00 tot 17.00 uur. Ook hiervoor kun je je aanmelden via Supersaas.

Of de verlengde lockdown gevolgen heeft voor de competitie is nog niet bekend. Als daar aanleiding toe is zullen wij daarover berichten.

Gezien de Coronasituatie zal er opnieuw  geen nieuwjaarsborrel zijn.
Aanmelden: http://www.supersaas.nl/schedule/SCBC_Reeshof/Speelavonden_SC_BC_Reeshof

Let op: Zowel zaterdag als zondag zijn de inmiddels gebruikelijke Coronamaatregelen van kracht.

Dan nog een aantal andere berichten:

Onze secretaris, Maurits Mevis, heeft om persoonlijke redenen besloten per direct zijn werkzaamheden neer te leggen. Wij bedanken Maurits voor zijn inzet in de afgelopen jaren. De overige bestuursleden zullen zijn taken de komende periode waarnemen.  Ook de mailbox secretaris@scbcreeshof.nl wordt door ons uitgelezen. Deze situatie betekent wel dat wij dringend op zoek zijn naar een enthousiaste vrijwilliger die deze functie de komende jaren wil invullen. Voor vragen over deze vacature en het bestuurslidmaatschap in het algemeen kun je de overige bestuursleden (Tom, Joost, Freek, Jeroen en ondergetekende) benaderen.  

(Omdat de zaal de komende tijd weinig open is is het misschien handig om contact te zoeken via de mailadressen van deze website).

Naast de vacature voor de secretarisfunctie zijn er ideeën om enkele veranderingen binnen het bestuur aan te brengen. Dat is alleen mogelijk als er, naast een nieuwe secretaris, nog een nieuw bestuurslid aantreedt. Voel je jezelf niet geroepen voor de secretarisfunctie maar denk je wel op een andere positie een positieve inbreng in het bestuur te kunnen brengen dan wisselen we graag met jou van gedachte hoe we dat kunnen invullen.  

Ook buiten het bestuur zijn er de afgelopen tijd diverse vrijwilligers gestopt, of hebben gemeld binnenkort te gaan stoppen. Een complete lijst van de daardoor ontstane vacatures zullen wij binnenkort op de website plaatsen. Denk alvast eens na over wat jij voor je club kunt doen.

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering staat gepland op 21 februari.
Houd deze avond alvast vrij. Nadere informatie volgt later.

De bondscontributie voor volgend jaar is verhoogd van € 14,55 naar € 14,90 per persoon.

Deze zal ik in januari bij alle Bondsleden incasseren. 

De verenigingscontributie zal volgend jaar niet verhoogd worden. 

De gemeente heeft inmiddels aangegeven dat er geen zaalhuur betaald hoeft te worden voor de speelavonden die door de lockdown zijn vervallen. Of daardoor de contributie-inning in januari kan vervallen zal binnenkort bepaald worden.

Rest mij iedereen alvast prettige feestdagen en een sportief nieuwjaar te wensen.

En vergeet het niet: Aanstaande zaterdag  "Happy Holidays" 

Met vriendelijke groet,

Koen Visser, Penningmeester SCBC Reeshof

« Terug

» Nieuws archief