Nieuws

Dubbelcompetitie

Beste leden,

In aanvulling op de CORONA-update nog onderstaand bericht:

Wat?
Vanaf volgend jaar lanceert Badminton Nederland een nieuwe competitievorm, namelijk de dubbelcompetitie. Het gaat om een mannendubbel-, vrouwendubbel- en een gemengddubbelcompetitie.

Waarom?
We hebben gemerkt dat er naast de huidige competities behoeft is aan een nieuwe vorm van competitie. Uit onderzoek is gebleken dat bepaald groepen mensen/badmintonners geen competitie (meer) spelen, omdat:

-        er minder tijd is vanwege verandering in werk/gezin;

-        het niveau te hoog is, waardoor wedstrijden niet (meer) leuk zijn;

-        er te weinig/geen flexibiliteit is in het moment van spelen (weekend versus doordeweeks);

-        men geen enkelspel meer wil of kan spelen;

-        er onvoldoende spelers beschikbaar zijn.

Uitgangspunt is dat de competitiewedstrijden op de reguliere trainings- en/of speelavond gespeeld gaan worden, waardoor het geen extra tijd in de toch al drukke agenda inneemt.

Voor wie?
Voor badmintonners die dubbelen leuk vinden en dit graag tegen andere verenigingen willen doen in een competitie die weinig extra tijd kost, flexibel van opzet is en maximaal acht wedstrijden betreft.
Format
De dubbelcompetities bestaan uit drie partijen per wedstrijd. Teams bestaan dan ook uit minimaal drie spelers. De wedstrijdduur van de wedstrijd is ongeveer anderhalf uur. De poules bestaan uit maximaal vijf teams waarbij de het de bedoeling is om de reisafstand zo kort mogelijk te houden. Hoe groter het aantal aanmeldingen in een gebied hoe korter de afstand.

Niveaus
Er zijn drie verschillende niveaus:

Niveau A - Doelgroep: voormalige en huidige Bondscompetitie spelers (niveau 4e t/m 6e divisie)

Niveau B - Doelgroep: voormalige en huidige competitiespelers (niveau 7e t/m 9e divisie en mannen nylon Bondscompetitie + ervaren niet competitie spelende recreant)

Niveau C - Doelgroep: startende competitie badmintonners (recreatieve spelers met niveau 9e divisie of lager)

Wanneer?

De competitie start vanaf 15 januari 2022 en eindigt uiterlijk 6 juni 2022. In deze periode speel je acht wedstrijden wat neerkomt op één wedstrijd in de twee weken. In de planning is ook rekening gehouden met de schoolvakanties.

Kosten
De kosten voor deze competitie bedragen €20 per team.

Reglement

We hebben een aantal regels opgesteld die je in het Reglement voor de dubbelcompetities zijn opgenomen. Daarnaast kun je hier de speelsleutels bekijken.

Inschrijven
Teams kunnen door de deelnemers zelf worden aangemeld vanaf heden tot en met 21 december 2021 via dit inschrijfformulier (op de website is een Word-versie van dit bestand te vinden). Zoals op het inschrijfformulier duidelijk wordt moet men wel met de vereniging afstemmen over de beschikbaarheid van zaalruimte en de mogelijke speeldag/-tijd.

De afstemming dient plaats te vinden met de technische commissie.

  

Met vriendelijke groet,

Joost Maes, Jeugd Zaken SCBC Reeshof

« Terug

» Nieuws archief