Nieuws

Uitnodiging ALV SCBC Reeshof 2022, 21 februari, 19:00u, Cafe Dongewijk

Beste leden,

 

Het bestuur van SCBC Reeshof nodigt je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering 2022. Tijdens de ALV bespreken en evalueren we met jullie het beleid van het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar 2022 (en daar voorbij). Daarbij kiezen we dit jaar een nieuwe voorzitter en (hopelijk) een nieuwe secretaris en ledenadministrateur. Ook kunnen jullie vragen stellen over de begroting en stellen we deze daarna gezamenlijk vast. Maar, nog belangrijker: een medewerker van de gemeente zal een presentatie geven over hoe we de club gaan voorbereiden op een succesvolle toekomst. Als bestuur willen we hier de komende tijd mee aan de slag.

 

In de bijlage bij deze mail tref je de voorlopige agenda voor de vergadering en het jaarverslag voor 2021 van de voorzitter Tom van Mierlo. Alle belangrijke documenten, zoals de overige jaarverslagen en financiële begroting, kun je spoedig vinden op onze clubwebsite: https://www.scbcreeshof.nl/page/9738/Algemene-Leden-Vergadering.

Let op: Hoewel we eerder aankondigden de ALV online te laten plaatsvinden, willen we van de recente versoepelingen gebruikmaken en jullie toch op locatie uitnodigen. Door de korte voorbereidingstijd moeten we ons daarbij wel schikken naar de nog beschikbare mogelijkheden. Daarom kiezen we ook eenmalig voor een wat ander tijdstip, namelijk op maandag van 19:00 – 20:50 uur. We begrijpen dat dit deels overlapt met de training, maar daarvoor willen we gezien het belang van deze vergadering voor een keer een wat andere invulling voorstellen. De trainer zal je daarover nog informeren.

 

ALV SCBC Reeshof 2022  maandag 21-02-2021        19:00 – 20:50         Café Dongewijk

 

In verband met de door de Corona-maatregelen nog beperkte capaciteit horen we graag of je aanwezig zal zijn bij de ALV. Dat kan met een reactie op dit mailadres (algemeen@scbcreeshof.nl). De leden die zich al via mail bij mij hadden aangemeld hoeven dat vanzelfsprekend niet opnieuw te doen.

 

Kun je zelf niet aanwezig zijn bij de ALV, maar wil je wel meestemmen over de onderwerpen, dan kun je een ander lid vragen om in opdracht van jou te stemmen. Een in te vullen volmacht-formulier tref je bij de ALV-stukken op onze website. We stellen het zeer op prijs als dit formulier gebruikt wordt om volmachten te verlenen. Ieder lid mag 1 ander volmacht geven. Voorafgaand aan de vergadering nemen we de ingevulde en ondertekende formulieren graag in ontvangst.

 

Ten slotte: net als elke ALV kun je als lid tijdens de vergadering zaken ter sprake (laten) brengen of ter discussie stellen. Dus wil je wat kwijt, heb je een vraag of opmerking, een onduidelijkheid, wil je iemand bedanken, in het zonnetje zetten of ergernis kwijt willen, laat dat dan weten. Ook dat kan via dit mailadres (algemeen@scbcreeshof.nl). Ingediende stukken moeten uiterlijk op 11 februari bij ons binnen zijn om ze mee te kunnen nemen tijdens de ALV. Deze publiceren we vervolgens op 13 februari op onze website.

 

We hopen je live te kunnen begroeten op 21 februari.

« Terug

» Nieuws archief