Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Tilburg geeft kinderen van tussen de vier en achttien jaar oud, uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen, de mogelijkheid om mee te kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Daarmee wil de organisatie voorkomen dat deze kinderen op sociaal vlak buitengesloten raken. Door het bieden van materiele of financiële ondersteuning kunnen kinderen bijvoorbeeld lid worden van een sportvereniging. SC BC Reeshof draagt dit initiatief een warm hart toe en werkt hier graag aan mee. Uw kinderen zijn van harte welkom om ook kennis te maken met de mooie badmintonsport.

Het aanvraagproces voor ondersteuning verloopt via de Stichting Leergeld Tilburg. Meer informatie is te vinden op hun website: https://www.leergeld.nl/tilburg/regelingen-in-tilburg/.

Het aanvraagformulier is te benaderen via: https://www.leergeld.nl/tilburg/doe-een-aanvraag/