CORONA-info


Algemeen protocol verantwoord sporten

algemene afspraken rondom Corona

Voor alles geldt: het gezond verstand gebruiken staat voorop! Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht en ga direct naar huis wanneer tijdens het sporten klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen!

 1. Algemene uitgangspunten:
  • Blijf thuis bij klachten (verkoudheidsklachten, hoesten, koorts of benauwdheid) en laat je testen; blijf ook thuis als iemand in je gezin positief getest is;
  • Pas hygiëne toe (hoesten en niezen doe je in de ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes);
  • Houd 1,5 meter afstand;
  • Vermijd drukte;
  • Het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

2. Je mag in de zaal samenkomen als er:

  • Maatregelen getroffen zijn waarmee de stromen van personen die samenkomen worden gescheiden, (ook voor sanitaire voorzieningen);
  • Hygiënemaatregelen getroffen zijn waarmee de verspreiding van het virus wordt tegengegaan;
  • Maatregelen getroffen zijn waardoor de aanwezigen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en ervoor wordt gezorgd dat aanwezigen daadwerkelijk 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, TENZIJ het om uitzonderingen op die 1,5 m gaat.

3. Uitzonderingen op de regel 1,5 m afstand te houden:

  • Personen die een gezamenlijk huishouden vormen;
  • De afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen, ieder ander wel;
  • Personen die sport beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter de sportbeoefening in de weg staat.

4. Competitie en wedstrijden

   • Vervoer van en naar competitiewedstrijden mag met het team in één auto. Het dragen van mondkapjes onderweg is niet verplicht maar wordt wel aangeraden;
   • Ventilatie in de auto kan het beste worden geregeld via airco op de stand dat frisse lucht van buitenaf wordt aangevoerd;
   • Per vier leden van een team is één begeleider toegestaan. Bij uitwedstrijden mag een chauffeur van kinderen onder de 18 jaar oud ook als begeleider worden aangemerkt, echter zo min mogelijk. Verder geen publiek bij de wedstrijden, geen ouders: alleen de sporters en hun begeleiders;
   • Douchegelegenheden zijn niet altijd beschikbaar, informeer vooraf wat de mogelijkheden zijn;
   • Neem zelf voldoende drinken mee en drink alleen uit eigen bidon/flesje
   • Geef geen handen, geen high-fives en moedig teamgenoten niet luidruchtig aan;
   • Houd 1,5 meter afstand van elkaar bij 18 jaar en ouder;
   • Kinderen van 12 en jonger mogen wel binnen 1,5 meter komen;
   • Ontsmet voor en na iedere wedstrijd de handen.

Kijk voor meer actuele informatie op:

www.badminton.nl/nieuws/badmintoncompetitie-in-coronatijd-zo-doen-we-dat

www.sportintilburg.nl/nieuws/Update_29_09_zwembaden_aangescherpte_coronamaatregelen

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

 

SCBC Reeshof Protocol verantwoord sporten

Afspraken rondom Corona bij wedstrijden

Alleen onder begeleiding van bevoegde corona-verantwoordelijken, trainers en vrijwilligers van de vereniging mag zonder beperkingen deelgenomen worden aan sportactiviteiten

Bij competitie: voor en na de wedstrijd

 • Maximaal 1 begeleider per 4 spelers, verder is niemand toegestaan in de zaal. Bij uitwedstrijden mag een chauffeur van kinderen onder de 18 jaar oud ook als begeleider worden aangemerkt, echter zo min mogelijk.
 • Gebruik de aangeboden desinfectiemiddelen die bij de entree van de sporthal staan.
 • Volg de aangegeven looproutes via de kleedkamers naar de zaal.
 • Registreer je aanwezigheid op het daarvoor bedoelde formulier in de zaal.
 • De toiletten zijn geopend. Verzoek is om zoveel mogelijk vooraf en na afloop thuis te gaan.
 • De kleedkamers, douche en kluisjes blijven geopend, maar we vragen iedereen nogmaals uitdrukkelijk zo veel mogelijk thuis om te kleden (de kleedkamers zijn door max. 8 volwassenen tegelijk te gebruiken, kinderen niet mee gerekend).
 • Wissel je buiten- met je zaalschoenen in de kleedkamer of in de zaal.
 • Neem je spullen mee de zaal in. Houd tassen zoveel mogelijk gesloten en leg ze niet bij elkaar.
 • Begroet elkaar niet met handen schudden of omhelzingen, ook niet na wedstrijden, geef geen high-fives of andere handcontact momenten.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening moeten sporters van 13 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Dit geldt ook voor trainers/begeleiders. Zorg dat je na afloop van de wedstrijd de zaal zo snel mogelijk weer verlaat via de aangegeven looproutes.

Horeca gebruik:

 • Alle horeca is met ingang van dinsdag 29 september 18.00 uur gesloten voor een periode van 3 weken (tot 20 oktober 2020). Café Dongewijk is dus gesloten.

Bij competitie: tijdens de wedstrijd

 • Tijdens het sporten hoef je geen onderlinge afstand van 1,5 meter in acht te nemen.
 • Geef geen high-fives of andere handcontacten
 • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.

Volg altijd de aanwijzingen van de corona verantwoordelijke op!

Niet opvolgen = naar huis!

 

SCBC Reeshof Protocol verantwoord sporten

Afspraken rondom Corona bij trainingen en recreatiespel

Voor en na het sporten

 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de training. Zorg dat je 5 minuten na afloop weer weg bent.
 • Kom alleen naar binnen, laat je afzetten en ophalen. Familie en vrienden mogen niet aanwezig zijn en dus niet mee naar binnen.
 • Tribunes blijven gesloten voor publiek tijdens trainingen en normale speelmomenten.
 • Gebruik de aangeboden desinfectiemiddelen die bij de entree van de sporthal staan.
 • Volg de aangegeven looproutes via de kleedkamers naar de zaal!
 • Meld je bij de zaalwacht of corona verantwoordelijke en registreer je aanwezigheid op het daarvoor bedoelde formulier in de zaal.
 • De toiletten zijn geopend. Verzoek is om zoveel mogelijk vooraf en na afloop thuis te gaan.
 • De kleedkamers, douche en kluisjes blijven geopend, maar we vragen iedereen nogmaals uitdrukkelijk zo veel mogelijk thuis om te kleden (de kleedkamers zijn door max. 8 volwassenen tegelijk te gebruiken, kinderen niet mee gerekend).
 • Wissel je buiten- met je zaalschoenen in de kleedkamer of in de zaal.
 • Neem je spullen mee de zaal in, houd tassen zoveel mogelijk gesloten en leg ze niet bij elkaar.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening moeten sporters van 13 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Dit geldt ook voor trainers/begeleiders. Zorg dat je na afloop van het sporten de zaal zo snel mogelijk weer verlaat via de aangegeven looproutes.

Horeca gebruik:

 • Alle horeca is met ingang van dinsdag 29 september 18.00 uur gesloten voor een periode van 3 weken (tot 20 oktober 2020). Café Dongewijk is dus gesloten.

 

Tijdens het sporten

 • Houd tijdens het sporten waar mogelijk 1,5 meter afstand. Dit hoeft niet als dat een normale sportbeoefening in de weg staat.
 • Trainers houden 1,5 meter afstand tot hun spelers. Dit geldt niet voor sporters t/m 12 jaar oud. Schud geen handen, geef geen high-fives of andere handcontact momenten.
 • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.

Volg altijd de aanwijzingen van de corona verantwoordelijke op!

Niet opvolgen = naar huis!

 

Aanvullend voor trainers en vrijwilligers

 

 • Vang bij de competitiewedstrijden de teams buiten op om te zorgen dat alleen de mensen binnen mogen die daar thuishoren:
  • Chauffeurs van thuisspelende teams mogen niet mee naar binnen;
  • Chauffeurs van uitspelende teams worden wel gezien als begeleiders;
  • Maximaal 1 begeleider per 4 sporters;
 • Zorg dat je op de hoogte bent van de afspraken.
 • Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 • Stuur spelers met verkoudheidsklachten, hoesten, koorts of benauwdheid naar huis.
 • Zorg dat het aantal sporters en begeleiders per training niet groter is dan noodzakelijk.
 • Train zoveel mogelijk in vaste groepen.
 • Laat sporters van 13 jaar en ouder tijdens inlopen en warming-ups de 1,5 meter afstand houden.
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers onderling.
 • Zorg dat jouw spelers na afloop op afstand blijven van andere teams. Verlaat z.s.m. met het hele team de zaal.
 • Je krijgt een aanwezigheidsformulier van de Corona-verantwoordelijke. Zorg dat je alle aanwezigen (spelers en begeleiders) noteert op dit formulier*.
 • Bij afmeldingen van spelers gaan wedstrijden in principe door. Regel vervangers.

Het is belangrijk om sporters bewust te maken van hun verantwoordelijkheid; zowel voor zichzelf als voor anderen. Spreek daarom af dat als iemand die getraind heeft klachten krijgt die bij Corona horen diegene thuis blijft en zich zo snel mogelijk laat testen. Bij een positieve testuitslag geldt het volgende:

 • Trainingen en wedstrijden worden opgeschort tot het advies van de GGD duidelijk is.
 • Mensen met wie contact is geweest in de twee dagen voordat iemand klachten kreeg, worden door de GGD benaderd en krijgen advies op maat. Dit kan inhouden dat iemand tien dagen thuis moet blijven. Spelers/begeleiders moeten dan de adviezen van de GGD opvolgen. Risico bestaat dus dat heel team tien dagen niet kan trainen dan wel wedstrijd spelen.

*Corona verantwoordelijken zijn de contactpersonen (vaste speelavonden), trainers (jeugd) en/of de zaalwachten (competitie). Zij zorgen dat het inmiddels bekende gele boek met een formulier voor aanwezigheids-registratie klaarligt. Iedereen dient zelf zijn of haar aanwezigheid op het formulier aan te geven.

Kijk voor meer actuele informatie op:

Vragen over de corona regelingen? Mail, app of bel Maurits Mevis; secretaris@scbcreeshof.nl, 06-53324879

https://volleytilburg.nl/wp-content/uploads/2020/08/Klachten-blijf-thuis-klein.pnghttps://volleytilburg.nl/wp-content/uploads/2020/08/18-jaar-of-ouder-houd-afstand-klein.png

 

 

https://volleytilburg.nl/wp-content/uploads/2020/08/langs-de-lijn-klein.pnghttps://volleytilburg.nl/wp-content/uploads/2020/08/schud-geen-handen-klein.png

https://volleytilburg.nl/wp-content/uploads/2020/08/Geforceerd-stemgebruikt-klein.pnghttps://volleytilburg.nl/wp-content/uploads/2020/08/eigen-bidon-klein.png

Volg altijd de aanwijzingen van de corona verantwoordelijke op!

Niet opvolgen = naar huis!