Historie SC./ BC. Reeshof

De badmintonclub werd opgericht op 14 januari 1983. Vanuit de werkgroep 'Sport en Recreatie' van de wijkraad kwam het verzoek aan René Mommers om een badmintonclub op te richten. De club ging van start met 14 leden. De vereniging vondt onderdak in een gymzaal aan de Wandelboslaan en beschikte over 1 baan. Ondertussen werd in de Reeshof een gymzaal gebouwd en in mei 1983 ging de club over naar deze accommodatie. Men kreeg de beschikking over 2 speelavonden en 2 banen. Het ledenaantal groeide naar 38 en ook de jeugd kreeg zijn plaats: ± 12 leden.

De wijk Reeshof groeide enorm en daarmee ook de wachtlijst van de club, er was immers maar één gymzaal voor de hele wijk. Iedereen keek dus met grote belangstelling uit nnaar een echte grote sporthal, echter onduidelijk was wanneer met de bouw werd gestart. 

Iin januari 1992 maakte B.C. Reeshof de grote stap naar de sporthal Reeshof. De vereniging telde plotsklaps 40 jeugdleden en 120 seniorleden. Met de intrede in de nieuwe sporthal kon een hartenwens van de B.C. Reeshof in vervulling gaan, namelijk lid worden van de Nederlandse Badminton Bond (NBB). Het bestuur werd zich al snel van bewust dat er onder de nieuwe leden velen waren die eigenlijk geen lid wilden worden van de NBB. Het bestuur is toen op zoek gegaan naar een oplossing voor dit gegeven. Als service naar die leden toe werd de Sportclub Reeshof opgericht. Hierin konden degenen die geen lid wilden zijn van de N.B.B. zich verenigen. De S.C. Reeshof werd opgericht op 13 juli 1992.

B.C.- en S.C. Reeshof hebben statutair één en hetzelfde bestuur. De B.C. Reeshof paste haar statuten aan, aan die van de N.B.B. en op 2 oktober 1992 werd deze vereniging lid van de Bond. De B.C. Reeshof kon vanaf die tijd meedoen aan de gezelligheidstoernooien en aan de competitie van de NBB. In 20 jaar is er nooit een competitie cultuur ontstaan.

In de wijk werd stevig doorgebouwd en werd een 2de sporthal gerealiseerd. En wederom konden we onze speeltijd verruimen en meer leden herbergen. Dit betekende een uitbreiding van de speelavonden voor jeugd en senioren: naast de dinsdag- en donderdagavond kwam de vrijdagavond erbij. De jeugdafdeling kreeg ook een enorme impuls wat resulteerde in een speciale speeltijd voor hen op de maandagavond. Om ook de allerkleinste kennis te laten kennis maken met de badmintonsport werd sinds september 2002 ook een afdeling mini's opgezet. Zij spelen op de vroege zaterdagmorgenuren.

Sinds 2012 is ook een wijziging gemaakt in de groepsverdeling van de jeugd. Deze bestaat op dit moment uit 5 groepen waarbij indeling wordt gedaan op basis van niveau en speelsterkte, verdeeld in 2 groepen op zaterdag en 3 op maandag. SC. BC. Reeshof is goed voor 15 mini's, 90 jeugdleden, 180 seniorleden.