Vacatures

Vacatures

Op deze pagina zijn de beschikbare vacatures te vinden.

Secretaris

De secretaris is een essentieel onderdeel van de vereniging en daarom zal op korte termijn iemand zich moeten aanmelden voor deze functie.
Onderstaand treft u in het kort een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden die
behoren bij deze functie:
• Je bent volwaardig lid van het bestuur;
• Je bent volwaardig lid van het dagelijks bestuur;
• Je hebt een deelname in de bestuursvergaderingen;
• Het notuleren van de belangrijkste besluiten en zaken uit de bestuursvergaderingen;
• Het bijhouden van de verenigingspost;
• Maken van de nieuwsbrief;
• Het aankondigen van de ALV;
• Verzorgen van het jaarverslag voor de ALV;
• Het archiveren van de verenigingsjaren zowel digitaal als in hardcopy voor de belangrijkste stukken;
• Je kunt mede beslissen over activiteiten die onze club aangaan en die besproken worden in de bestuursvergaderingen.
Kortom een leuke en veelzijdige functie, die uiteraard de benodigde tijd kost.

Voor informatie (of ideeën) kun je terecht bij de voorzitter (voorzitter@scbcreeshof.nl)

Toernooicommissie

De leden van de toernooicommissie hebben aangegeven te stoppen met het
vrijwilligerswerk. Jarenlang hebben Dennis, Maurits en Renate (het afgelopen jaar ondersteund door Malvin) verschillende toernooien georganiseerd voor onze vereniging.
Het jeugd-oudertoernooi op zaterdag 25 juni zal het laatste toernooi zijn dat zij organiseren. We zullen ze dan ook in het zonnetje zetten!
Wat doet de toernooicommissie? De toernooicommissie geeft samen met de andere vrijwilligers invulling aan de volgende taken:
• Het jaarlijks plannen en organiseren van in ieder geval twee clubtoernooien
(clubkampioenschappen en jeugd-ouder toernooi), welke in april en juni plaatsvinden. Er bestaat ruimte om dit aantal uit te breiden;
• Het zorgen voor een optimale en aantrekkelijke bezetting van het toernooi, daarbij rekening houdend met de niveaus van de deelnemers;
• Het zorgen voor voldoende fruit, shuttles, scoreformulieren, prijzen, EHBO, etc. Aanwezig zijn tijdens toernooien en het voorkomen van het overschrijden van het budget;
• Het zorgen voor een soepel verloop op de wedstrijdendagen. Heb jij affiniteit het met organiseren van toernooien? Vind je het belangrijk dat we de clubkampioenschappen blijven organiseren in de club?

Heb je ideeën over het opzetten van een nieuw toernooi? Laat dan van je horen en neem contact op met Joost Maes
(voorzitter@scbcreeshof.nl) of Dennis Laros, de huidige voorzitter toernooicommissie
(toernooicommissie@scbcreeshof.nl)

Jeugdcommissie

Bij de ALV van 2018 is aangekondigd dat er nieuw leven is ingeblazen in de
jeugdcommissie. De jeugdcommissie gaat ervoor zorgen dat de gestelde doelen in het beleidsplan worden behaald. Zonder een complete commissie gaat dit echter niet lukken.
Voor de laatste rol binnen de commissie zoeken we nog invulling. Samen met de andere commissieleden dragen jullie een bepaalde verantwoording voor onze 90 jeugdleden.
We zijn opzoek naar enthousiaste leden of ouders die graag samen met jeugdleden aan de slag gaat! Onderstaand een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden die behoren bij deze functie:
• Je neemt zitting in de jeugdcommissie;
• Je betrekt jeugdleden bij de vereniging door een taak voor ze te vinden bij de verschillende commissies;
• Je ondersteunt en begeleidt jeugdleden bij het uitvoeren van hun taak;
• Je helpt de jeugdraad mee opzetten;
• Je ondersteunt en geeft leiding aan de jeugdraad.
Daarnaast kun je je vinden in het volgende:
• Je hebt affiniteit met jeugd variërend van 8 tot en met 18 jaar;
• Je wilt graag de jeugdleden (meer) betrokken houden bij de vereniging;
• Je vindt het leuk om een bijdrage te leveren aan onze vereniging.

Kun jij je vinden in het bovenstaande? Meld je dan nu aan! Voor aanmelding of meer informatie kun je terecht bij jeugdzaken. (jeugd@scbcreeshof.nl)

Social Media

Onze vereniging is op verschillende sociale media – Facebook en Instagram – actief. Het streven is om beide platforms steviger weg te zetten met regelmatige input.
Onderstaand een opsomming van de taken en verantwoordelijkheden die behoren bij deze functie:
• Het plaatsen van content op Facebook en Instagram op eigen initiatief en op verzoek van de bestaande commissies.
• Je monitort het bereik op de pagina’s en denkt na over de mogelijkheden om het te vergroten.
• Je reageert op vragen en/of opmerkingen die bezoekers van de pagina plaatsen.
• Je hebt ideeën over het gebruik en invulling van Facebook en Instagram.

Ben of ken jij iemand die handig is met (een van de) kanalen en heb jij affiniteit met social media? Neem dan vooral contact op met de voorzitter (voorzitter@scbcreeshof.nl)

Positief Sportklimaat

SCBC Reeshof heeft als hoofddoelstelling dat al haar leden met plezier de badmintonsport beleven en beoefenen. Daarom wil de vereniging vanuit haar maatschappelijke en sociale functie voor haar leden een zo veilig mogelijk klimaat scheppen.

Een aantal jaar geleden is onze vereniging een samenwerking aangegaan met NOC*NSF en de Gemeente Tilburg gericht op positief sportklimaat/ sportplezier. Respect, sportiviteit en plezier zijn de basis voor het sporten. Hierdoor ontstaat meer betrokkenheid en sociale binding. Als resultaat hebben we een beleidsplan neergezet en afgestemd op positief
sportklimaat/ sportplezier. Een verdere uitwerking heeft plaatsgevonden door invoering van
VOG voor al onze vrijwilligers, maar ook het instellen van vertrouwenscontactpersonen en het
opleiden van trainerscoaches.

Om een positief sportklimaat te behouden en te bevorderen wil het bestuur een commissie samenstellen bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende speelgroepen. Taken van
deze commissies variëren van beleidsmatig tot uitvoerend en kunnen gericht zijn op onderstaande thema’s:

• (on)gewenst gedrag;
• positief coachen;
• gastvrijheid (sfeer) binnen de vereniging;
• ouderbetrokkenheid.

Aangezien deze thema’s zeer breed zijn kun je in overleg treden met al onze commissies en doelgroepen. Uiteraard zal het bestuur ook voorzien van de nodige input.

Kun jij je vinden in het bovenstaande? Meld je dan nu aan! Voor aanmelding of meer informatie kun je terecht bij de voorzitter. (voorzitter@scbcreeshof.nl)

Zaalwacht

Om ervoor te zorgen dat alle faciliteiten gereed en beschikbaar zijn om te kunnen spelen tijdens de competitie momenten, maken we gebruik van zgn. zaalwachten. Een zaalwacht zorgt ervoor dat de zaal gereed is, draagt zorg voor het goed achterlaten van de zaal, het ontvangt de spelende teams en staat alle teams bij tijdens en na de wedstrijden. Een belangrijke taak dus!

Onderstaand een opsomming van de taken en verantwoordelijkheden die behoren bij deze functie:

• Het openen en sluiten van de zaal;
• Zorgen dat de zaal bij aanvang van de speeltijd speel-gereed is en na afloop weer opgeruimd wordt. Dit betekent niet dat de zaalwacht dit in z’n eentje doet maar dat hij/zij de verantwoording draagt dat een en ander geregeld is;
• Het ontvangen van de thuis- en uit spelende teams;
• De zaalwacht is aanspreekpunt en vraagbaak voor de goede gang van zaken tijdens de competitie: voor jeugd als ook senioren, maar niet voor de midweek .
• Je bent bekend met de badminton spelregels;
• Na de gespeelde wedstrijden noteer je de uitslagen op het wedstrijdformulier;
• Na de wedstrijden geef je het ingevulde wedstrijdformulieren aan de competitieleider;
• Je spreekt mensen aan op hun gedrag indien het niet passend is bij de gedragscode;
• Mochten zich geïnteresseerden melden in de zaal, dan deze opvangen, informeren en waar mogelijk doorverwijzen naar de ledenadministratie of bestuur.

Je bent niet iedere week zaalwacht, in overleg rouleer je met je collega zaalwachten.

Kerncompetenties:
• Communicatief vaardig;
• Sociaal vaardig;
• Affiniteit met het spel badminton.

Kortom een leuke en veelzijdige functie, die uiteraard de benodigde tijd kost maar je krijgt er ook wat voor terug.
Voor informatie kun je terecht bij de voorzitter (voorzitter@scbcreeshof.nl).